ኣምላኽ ምሳና እዩ

ኣብ ኩሉ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ኣስተብሂልና እግዚኣብሄር ድማ ተሳዕረ ወይ ተሰነፈ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ቢብና ኣይንፈልጥን። ብኣንጻሩ ግን እግዚኣብሄር ኩሉ ከ ኣሊ ኩሉ ፈላጢ ሰዓሪ ምዃኑ ነንብብ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽና ክውንነት ኣነጺሩ ዝገልጽ ሓቂ ኮይኑ